Договір публічної оферти

Публічна оферта (договір) про надання послуг з тимчасового розміщення

Прочитайте текст даної Публічної оферти (договору) про надання послуг. По будь-
яких питаннях чи за роз’ясненнями пропонуємо звернутись до працівників Готелю.
Послуги надаються на території готелю «Klaster SeaView Hotel», що знаходиться за адресою:
Одеська обл., с. Молодіжне, вулиц Набережна 4Б, участок 147/148 (далі –
Готель), та включають в себе: розміщення фізичних осіб, шляхом надання номера (місця)
для тимчасового проживання.

1. Загальні положення

1.1. Дана Публічна оферта визначає умови договору відповідно до ст. 641 Цивільного
кодексу України та є офіційною Публічною офертою, адресованою іншим особам (далі –
«Користувач», або «Користувачі», або «Клієнт», або Споживач», або «Споживачі», або
«Гість», або «Гості»), укласти договір про надання Користувачу послуг з розміщення
(надання номера (місця) для тимчасового проживання) на викладених нижче умовах.

1.2. Надалі по тексту Публічної оферти (договору) Готель та Користувач разом
називаються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

1.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а
також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і
виконання Договору відповідно до його умов.

1.4. Текст Публічної оферти (договору), завжди розміщений на офіційному сайті Готелю www.klasterhospitality.com

1.5. Користувач дає згоду на повідомлення третім особам інформації, яка виникає у
зв’язку із виконанням цієї Публічної оферти (договору) та отримання Користувачем послуг
від Готелю.

2. Пропозиція (публічна оферта)/ Предмет договору

2.1. Предметом Публічної оферти/Договору є надання Готелем Користувачеві за плату
послуг з розміщення, шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання за
адресою знаходження Готелю, у спеціально обладнаному жилому приміщенні (номері)
відповідно до замовлення на бронювання.

2.2. Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання з моменту
здійснення Клієнтом будь-якої дії, передбаченої п. 3.4 договору, що означають повне та
беззастережне прийняття останнім всіх умов договору без будь-яких виключень та/або
обмежень у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України. Договір про надання
послуг з розміщення, укладений Користувачем за допомогою акцепту Публічної оферти, має
юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є
рівносильним договору, підписаному сторонами, та вважається таким, що Користувач
ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти (договору).

3. Порядок укладення договору

3.1. Договір укладається між Готелем і Користувачем у формі договору приєднання (ст.
634 Цивільного кодексу України).

3.2. Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Користувачем будь-якої з
дій, визначених п. 3.4 Договору.

3.3. Укладання договору означає, що Користувач:

– у повному обсязі ознайомився та згідний з правилами проживання у Готелі;

– визнає безумовну придатність приміщень Готелю для задоволення потреб, описаних у цьому договорі;

– приймає всі умови цього договору без зауважень та заперечень. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами та погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору

 

3.4. Користувач у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує
факт прийняття (акцепт) Публічної оферти у випадку виконання будь-якої з наступних дій:

– бронювання номеру засобами телефонного зв’язку, через сайт або офіційними каналами продаж мережею Інтернет.

– сплати послуг з тимчасового проживання через службу прийому і розміщення (рецепцію) або

банківським переводом на підставі виписаних рахунків, або банківською карткою;

– заповнення реєстраційної форми/розписки/анкети на рецепції;

– безпосереднє користування Користувачем послугами Готелю (поселення);

 

3.5. Користувач зобов’язується самостійно вносити (повідомляти) при реєстрації на
отримання послуг Готелю достовірні персональні дані та відомості, що відповідають
дійсності. Приймаючи умови даного Договору, Клієнт надає адміністрації Готелю дозвіл на
збирання, зберігання, обробку, передавання в необхідних випадках його персональних даних.

3.6. Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений.

4. Правила користування майном Готелю

4.1. Готель надає Гостям для проживання мебльовані номери, оснащені побутовою
технікою (телевізор, фен, холодильник та ін.), сантехнікою й іншим устаткуванням. Номери
Готелю і приміщення загального користування утеплені, мають сучасне оздоблення,
інженерні мережі, устаткування, комплектацію, що відповідають усім вимогам на момент
введення в експлуатацію.

4.2. Гості повинні дбайливо ставитися до майна Готелю, використати устаткування за
призначенням, дотримуватись вимог пожежної безпеки. У випадку виявлення ушкодження
майна, технічних несправностей, надзвичайних подій (залиття, загоряння, розбиття скла і
т.д.) необхідно негайно повідомити про це Адміністратора.

4.3. Після заселення в номер, протягом однієї години Гість має право заявити
Адміністратору про виявлені недоліки предметів оздоблення та комплектації номеру Готелю.
При відсутності заяви і при виявленні адміністрацією при виїзді Гостя втрати чи
пошкодження власності Готелю, Гість оплачує матеріальні збитки.

4.4. При поселенні в номер Гостю видається ключ (пластикова картка), який він
зобов’язаний повернути в день від’їзду. У разі втрати Гостем ключа нараховується штраф у
розмірі 250 грн.

4.5 У випадку втрати чи пошкодження з вини Гостя майна (в тому числі рушники,
халати, посуд, меблі, різний інвентар тощо), які знаходяться на території готелю, Гість
зобов’язаний в строк до 3 календарних днів, але не пізніше дати виселення з Готелю
відшкодувати шкоду, розмір якої визначається: відповідно до цін, вказаних на
інформаційних стендах, в куточку споживача, меню, цінниках, прайсах, іншій інформаційній
документації Готелю та/або на сайті Готелю, а за відсутності таких цін – комісією у складі:
адміністратора, працівника рецепції та будь-якого іншого працівника Готелю на умовах
прозорості та за ринковою вартістю втраченого чи пошкодженого майна.

5. Внутрішній розпорядок проживання в готелі

5.1. Режим роботи готелю цілодобовий. Розрахунковий час – 11:00, час виїзду – 11:00,
час заселення в готель – 14:00. Номер в Готелі надається за наявності паспорта чи іншого
документа, що засвідчує особу, та заповненої анкети гостя встановленої форми. Гості після
укладення договору на проживання (заповнення анкети) одержують в Адміністратора ключ
від номеру, наданого для проживання.

5.2. З 22:00 до 8:00 в приміщенні Готелю і на території необхідно зберігати тишу. У
номерах у цей час забороняється включати на велику голосність аудіо системи і телевізори.

5.3. До Гостей Готелю забороняється прихід відвідувачів.

5.4. Паління в номері дозволяється виключно на балконі номеру, у випадку відсутності
балкону паління в номері заборонено. У всіх інших приміщеннях Готелю забороняється
палити. За паління в приміщеннях Готелю накладається штраф в розмірі подвійної вартості
проживання в номері з розрахунку на добу. При повторному випадку паління в заборонених
місцях адміністрація Готелю має право виселити Гостя в односторонньому порядку без
повернення вартості наданих послуг.

5.5. Якщо Гість бажає, щоб його не турбували, він може повісити на ручці дверей зовні
табличку з написом «Не турбувати!», що входить в оснащення номеру. На зворотній стороні
таблички виконаний напис «Прошу прибрати!». Таку табличку Гість може повісити, якщо
він вважає, що номер недостатньо прибраний.

5.6. У готельних номерах забороняється зберігання зброї, вибухових речовин,
наркотичних і психотропних препаратів. Також забороняється перебування будь-яких
тварин.

5.7. За дотриманням внутрішнього розпорядку в Готелі стежить Адміністратор. Він
надає Гостям роз’яснення відносно правил проживання, приймає скарги від них на дії
персоналу й інших Гостей, що порушують установлений порядок роботи чи правопорядок.

6. Енергозбереження

6.1. У номерах забороняється використовувати трійники і подовжувачі, потужні
електроприлади, у тому числі нагрівальні, крім випадків, коли ці прилади входять у
стандартне устаткування номера чи видані для користування персоналом Готелю.

6.2. Неприпустимо залишати без необхідності відкритими крани холодної та гарячої
води. Забороняється залишати відкритими ці крани (змішувачі) після відходу з номера.

7. Відеоспостереження

7.1 Територія Готелю, усі входи до неї, внутрішні сходи та коридори, контролюються
відеокамерами. Вся інформація реєструється, записується на цифрові носії і зберігається.
Відеоспостереження здійснюється з метою безпеки Гостей, їхнього майна, майна Готелю.
Підписанням анкети Гість приймає до уваги і не заперечує проти факту використання в
приміщеннях Готелю (за винятком номерів і туалетних кабін) систем відеоспостереження.

8. Послуги, які надаються готелем

8.1. Готель надає основні послуги, що входять у вартість проживання, і додаткові, які
надаються за окрему плату.

8.2. До основних послуг відноситься: надання номеру для проживання, прибирання
номерів, послуги на пляжі тільки влітку, послуга паркінгу.

8.3. Готель приймає відвідувачів для проживання з 8:00 години ранку до 20:00 години вечора. У користування надається номер на визначену кількість місць. Діти до 18 років можуть бути поселені в Готель тільки разом з дорослими (батьки чи родичі).

8.4. Поточне прибирання (виніс сміття) проводяться щодня.

8.5. Щоразу після виїзду відвідувача проводиться повне прибирання номеру.

8.6. Заміна рушників і постільної білизни здійснюється не частіше одного разу в три
дні. За бажанням відвідувачів може бути здійснена позачергова зміна рушників.

9. Бронювання номерів

9.1. Установлюється наступний порядок бронювання:

а) заявка, уточнення заявки за допомогою поштового, електронного, телефонного й
іншого зв’язку.

б) надсилається лист підтвердження броні та виставляється рахунок на оплату (у т.ч. по
електронній пошті);

в) Споживач повинен зробити передплати або повну оплату протягом 24 годин після передачі заявки на бронювання;

г) Лише після зарахування передплати або після повної оплати на поточний рахунок або  після сплати їх готівкою в касу або із застосуванням платіжних карток через сервіс www.liqpay.ua

д) Варіанти оплати при бронюванні:

– гарантоване бронювання — 100% передоплата загальної  вартості за весь період проживання;

– гарантоване бронювання — 30% передоплата від загальної вартості проживання, залишок від загальної вартості сплачується не пізніше ніж за п’ять діб до фактичної дати заїзду через виставлення інвойсу, який буде відправлено на електрону пошту, яку Гість зазначив при реєстрації.

– негарантоване бронювання – можливе лише у випадку бронювання і поселення в той же день і до 18:00 поточного дня. В такому випадку оплата вартості проживання може вноситись при поселенні в готель.

Безкоштовне анулювання броні або зміна дати поселення можливо не пізніше, ніж
за 24 години після моменту бронювання. У випадку якщо Гість при гарантованому бронюванні не скористався послугою проживання в зазначений день заїзду і не скасував (не анулював) до передбачуваного дня заїзду, стягується штраф повній вартості періоду проживання . У такому випадку дане бронювання переходить у статус Негарантоване й анулюється.

Ранній заїзд або пізній виїзд можливий тільки по попередньому узгодженню з
адміністрацією Готелю та за додаткову оплату. При негарантованому (без попередньої оплати) підтвердженому бронюванні, якщо Гостем не зазначений точний час приїзду, бронь на розсуд Адміністрації може бути анульована в 18:00 дати заїзду за місцевим часом.

Е) Ціни на готельні послуги, які пропонуються Виконавцем, визначаються у національній валюті України — гривні та підлягають сплаті у визначені договором строки, шляхом оплати по перерахунку, або готівкою, або із застосуванням платіжних карток

10. Порядок оплати послуг

10.1. Оплата за надання послуг стягується попередньо, відповідно з єдиною
розрахунковою годиною – 11 година за місцевим часом (check out time). За загальним
правилом дія договору на надання послуг закінчується об 11 годині дня, що наступає за днем
прибуття відвідувача. Гості, що прибувають з 14:00 (check in time) незалежно від часу прибуття, оплачують час проживання до 11:00 дня, що наступає за днем прибуття відвідувача з розрахунку 100%
добової плати при цьому виїзд здійснюється за загальним правилом об 11 годині дня, що
наступає за днем прибуття. Гості, що виїжджають з 14:00 до 24:00 або після 24:00 години наступного дня, роблять доплату в розмірі 100% добової вартості номера. При необхідності продовження проживання в Готелі, Відвідувач може звернутися до Адміністратора за 2 години до розрахункової години. При цьому термін проживання у Готелі продовжується при наявності вільних місць.

10.2. При розміщенні дітей до 5-ти років на основне спальне місце разом з батьками
оплата за проживання однієї дитини не стягується. При розміщенні дітей
на додаткове місце оплачується звичайна доплата за додаткове місце для дитини.

10.3 Оплата послуг в Готелі здійснюється банківськими картами МПС Visa,
Mastercard або за безготівковим розрахунком банківським переказом.

11. Припинення проживання відвідувачів у Готелі. Відмова в поселенні

11.1. Гості припиняють проживання в Готелі із завершенням терміну договору між
відвідувачем і Готелем про надання послуг.

11.2. Гість має право розірвати договір про надання послуг у будь-який час за умови
оплати фактично наданих послуг та інших витрат. При цьому Гостеві не повертається
вартість заброньованої ним вартості проживання в номері Готелю за період, який він не
використав.

11.3. Якщо Гість неодноразово порушує внутрішні правила проживання, що приводить
чи може привести до матеріальних збитків чи створює незручності для проживання інших
Гостей, Готель має право відмовити в поселенні чи розірвати договір (здійснити виселення).
У цьому випадку після відрахування суми, що покриває нанесені Гостем матеріальні збитки і
(чи) штрафи та надані послуги, передбачені цими правилами, Гостю не повертається залишок
внесеної раніше оплати.

11.4. За відсутності гостя в номері більше доби (згідно його розрахункової години), і
неможливості визначення його місцезнаходження або зв’язатися з ним, адміністрація готелю
має право створити комісію, зробити опис майна, що знаходиться в номері, і перемістити
речі в кімнату зберігання.

11.5. Адміністратор має право відмовити в поселенні у випадках:

– у Гостей відсутні документи, документи недійсні чи прострочені, є підозри на те, що
документи фальшиві;

– відсутня оплата за номер у встановленому порядку й у необхідній сумі;
у Гостя неохайний, брудний зовнішній вигляд, він знаходиться в нетверезому стані,
неадекватно, агресивно поводиться;

Гість відмовляється дотримуватись внутрішніх правил проживання в Готелі (режим
паління, паркування і т.д.);

Гість внесений у список небажаних відвідувачів (стоп – лист);
в інших випадках, передбаченим законодавством України і здоровим глуздом.
У спірних випадках питання вирішує адміністрація.

12. Права і обов’язки Користувачів послуг з розміщення в Готелі

12.1. Користувачі послуг з розміщення вправі:

– користуватись послугами з розміщення та додатковими послугами в порядку,
зазначеному в даній Публічній оферті та в правилах проживання у Готелі, інших документах
Готелю;
– отримувати повну і достовірну інформацію про години доступу на територію Готелю,
вартість послуг, що надаються на території Готелю;

– звертатися до співробітників рецепції з питань якості послуги з тимчасового
розміщення, залишати скарги, відгуки і пропозиції в книзі скарг та пропозицій, яка
знаходиться в куточку споживача.

 

12.2. Користувачі послуг з розміщення зобов’язані:

– беззастережно дотримуватись положень та умов даної Публічної оферти;

– поважати права інших гостей Готелю;

– дотримуватись морально-етичних норм,

– утримуватись від вживання нецензурних висловів у громадських зонах Готелю;

– дотримуватись правил проживання в Готелі, правил користування об’єктами

інфраструктури Готелю, регламенту доступу до них, про які можна дізнатись на рецепції;
берегти майно Готелю;

– отримуватись правил пожежної безпеки та раціонального (економного) користування

електроприладами і обладнанням Готелю.

13. Права і обов’язки Готелю

13.1. Готель зобов’язаний:

– своєчасно, якісно і в повному обсязі надавати Користувачеві оплачені послуги;

– інформувати Користувача про послуги, що надаються на території Готелю та форму і порядок їх оплати;

– забезпечувати повну відповідність послуг, що надаються санітарно-епідеміологічним нормам і правилам;

– своєчасно реагувати на прохання Користувачів, що стосуються надання послуг з тимчасового розміщення, вживаючи заходів по усуненню поломок і аварій в номерах Готелю в найкоротші строки (у випадку неможливості усунення аварії чи поломки в номері, надається інший номер категорії не нижче від тієї, яку було узгоджено в день в’їзду);

– нести відповідальність за комплектність та справність обладнання в номерах, а також за якість підготовки номеру до заселення;

– Готель не несе відповідальності за гроші, речі та будь-які інші матеріальні цінності, що були залишені в номері, втрачені на території Готелю, або їх пропажу з будь-яких причин.

 

13.2. Готель вправі:

– заходити до номеру Готелю для проведення прибирання, зміни білизни, перевірки
систем водопостачання, кондиціонування повітря або усунення недоліків в їх
функціонуванні, а також у випадку порушення Користувачем положень даної Публічної
оферти;
– у випадку закінчення (збігу), узгодженого із рецепцією та 100% оплаченого періоду
проживання Користувача в Готелі та/або відсутності Користувача за місцем тимчасового
проживання більш як 2 годин без сплати, самостійно звільнити номер від особистих речей Користувача, склавши при цьому опис майна, що залишив Користувач;

– при порушенні Користувачем загальноприйнятих норм поведінки, запрошувати
співробітників органів внутрішніх справ для з’ясування обставин та встановлення фактів
таких порушень;

– достроково, без повернення сплачених Користувачем за тимчасове проживання коштів;

 

13.2.1 Розривати договір про надання послуг з тимчасового розміщення, з одночасним примусовим виселенням з території Готелю у разі:

– перебування в стані сильного алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп’яніння чи під дією психотропних речовин;

– паління в номерах, а також на території Готелю і комплексу, окрім спеціально відведених для цього місць;

– без погодження рецепції та без належних дозвільних документів зберігання чи принесення зброї, вибухових і легкозаймистих, їдких, ядовитих, наркотичних засобів та інших небезпечних предметів і речовин;

– порушення правил громадського порядку;

– порушення правил проживання в Готелі;

– порушення положень даної Публічної оферти;

– систематичних (2 та більше) скарг інших гостей Готелю на порушення їхніх прав та
свобод.

 

  1. Обробка персональних даних

14.1 Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Споживач дає згоду на обробку персональних даних своїх та третіх осіб  з первинних джерел у такому обсязі:

– відомості про: ім’я, прізвище, дату народження, контактні дані, дані про автотранспорт, місце проживання, громадянство, інформацію з документа посвідчення. Також дає згоду на збір даних з комп’ютера, телефону, планшета або іншого приладу, який Споживач використовує для доступу к нашим послугам бронювання, IP-адресу, тип браузеру, язикові налаштування.

– доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 зазначеного Закону).

15. Форс-мажор

15.1. При виникненні форс-мажорних обставин: війна, повінь, землетруси, пожежі,
страйки, епідемії, зміни в законодавстві тощо, Сторони частково або повністю звільняються
від виконання обов’язків за даним договором.

15.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе
зобов’язань внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана протягом доби з моменту
виникнення таких обставин в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і
припинення дії даних обставин.

15.3. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена відповідним
компетентним органом.

  1. Порядок вирішення спорів

16.1. Будь-які спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору, або у зв’язку з його виконанням Виконавець та Замовник вирішують шляхом проведення переговорів та виключно за наявності письмової заяви Замовника, що передана засобами електронного зв’язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.

16.2.У випадку, якщо згоди по спірним питанням шляхом переговорів не може бути досягнуто, ці питання підлягають вирішенню у судовому порядку згідно з чинним законодавством України за місцезнаходженням Виконавця.

  1. Строк дії договору та порядок його розірвання

17.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепту Замовником та діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань по Договору.

17.2. Даний Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії в односторонньому порядку у випадках передбачених умовами Договір.